Challenger 604
9 - 10 koltuk

Dornier 328 Jet VIP
14 - 16 koltuk

Falcon 900 B / EX
10 - 14 koltuk

Embraer Legacy
12 - 13 koltuk

Gulfstream G450
10 - 14 koltuk